CITY VISTA, Frankfurt am Main şehrinde düzenlenen, şehirdeki yaşamın anlatımı etrafında okumalar, konferanslar, tartışmalar ve performanslar içeren disiplinler arası bir etkinlik dizisidir. Şehir nedir? Şehir sakinleri kimlerdir? Bir şehri şehir yapan nedir? Bir şehri şehir yapan kimdir ve bu kimin içindir? Bir şehirde nasıl yaşarız ve kendimize nasıl bakarız? Günümüzde kent yaşamının ekolojik gereksinimleri nelerdir ve nasıl hayata geçirilebilir? Kamusal alan ne demektir? Kamusal alanı kim tasarlar? Katılım ne anlama gelir ve ne gibi sorumluluklar içerir? Ve kültürün bununla ne ilgisi var?

CITY VISTA, yukarıda sorulan soruları araştıran bir projedir. Bir gelecek hakkında konuşabilmek için şimdiki zamanda buluşmanın önemini vurgular. Kent sorunları ve kültürün rolü hakkında bir konuşma, ancak disiplinler arası ve kesişimsel bir şekilde düşünülür ve yürütülürse, günümüzün karmaşıklığının hakkını verebilir. CITY VISTA bu nedenle kültür, bilim ve siyaseti birleştiren düşünce, tartışma ve eylem alanları göstermek için festival ve sempozyum arasındaki arayüzde bilinçli olarak hareket eder.

CITY VISTA, kamusal alanda farklı konumlarda gerçekleşir. Festivalin içeriği bölümlere ayrılmaktadır. 21 Ağustos – 12 Eylül tarihleri ​​arasında her hafta sonu iki bölüm çalışılacaktır.  Her bölümün kendi mekanı vardır. Öncelikle içerik yapısını uzamsal olarak genişletmek ve uygun bir ortamda ilgili konu üzerinde çalışmak. Bu anlamda kamusal alan sadece bir sahne değil, aynı zamanda bir aktördür. İkincisi, şehri kendi çeşitliliği içerisinde keşfetmek ve üçüncüsü, fiziksel olarak hangi alanlara ihtiyacımız var sorusunun peşine düşmek. Mevcut yapıların entegrasyonu ve çoklu kullanımı ve mahallenin katılımı, mekanın topluluk temelli organizasyonunda temel faktörlerdir. CITY VISTA, mevcut yapılardan öğrenmek ve onları güçlendirmek ve yenilerini oluşturmak için üzerine düşeni yapmayı hedefler.

Sadece kültür ve siyasetten aktörler değil, aynı zamanda Frankfurt’un çeşitli sakinleri de birbirleriyle bağ kurmalıdır. CITY VISTA bir karşılaşma yeridir: amaç, kentsel ve kültürel konular bağlamında işbirliği ve katılım fırsatlarını vurgulamak ve teşvik etmektir.


Dipnot:

Şiir (yalnızca) bir metin biçimi değil, dünya içinde ve dünyaya karşı bir tutum, günlük yaşamda karmaşıklık, eşzamanlılık, çelişkiler ve süreçlilik ile başa çıkmayı mümkün kılan bir araçtır. Bu anlamda CITY VISTA’nın yapısı bölümlerde anlaşılmalıdır: Bunlar ne kopuk ne de kapalıdır, hepsi birbiriyle (farklı) ilişkiler içindedir ve birbirini etkiler: eğitim kültürle, kültürle şehir planlamasıyla, kentsel planlamadan konutlara, konuttan ekolojiye, ekolojiden eğitime. . .

CITY VISTA, şehrin geleceğini gözden kaçırmamak için şimdiye çok gözlü bir bakıştır.