ቋንቋታት ኣውሮጳ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት እዮም ። እተፈልየ ህላወኦም ጽውጽዋይ እዩ ። ኣብ ስነ-ፍልጠት ሙዚቃ ስፖርት ወዘተ ኣውሮጳ ተመሳሳሊ ቓላት እያ እትጥቀም። እቲ ቛንቋታት ኣብ ሰዋስውን ኣደማምጻኡን ኣብ ኵሉ ልሙድ ቃላቱን ጥራይ እዩ ዚፈላለ ። ሓድሽ ሓባራዊ ቛንቋ ስለምንታይ ተበሃጊ ኸም ዚኸውን ማለት ክቡር ዝዋግኡ ተርጐምቲ ምኽፋል ኪኣብዩ ኸም ዚኽእሉ ዅሉ ሰብ ይግንዘብ እዩ። ነዚ ንምፍጻም ሓደ ዓይነት ሰዋስውን ኣደማምጻን ልሙድ ቃላትን የድሊ ። እተፈላለየ ቛንቋታት ንሓድሕዱ ዚደጋገፍ እንተ ዀይኑ ሰዋስው እቲ ቛንቋ ኻብ ቲኦክራሲያዊ ቛንቋታት ንላዕሊ ቐሊልን ስሩዕን እዩ። እቲ ሓድሽ ሓባራዊ ቛንቋ ኻብቲ ሕጂ ዘሎ ቛንቋታት ኣውሮጳ ንላዕሊ ቐሊልን ስሩዕን ኪኸውን እዩ። ከም ኣጋጣሚ ቐሊል ኪኸውን እዩ፣ ከም ሓቂ እኳ ደኣስ ኣጋጣሚ እዩ ዚዀነና ። ሓደ ተጠራጣሪ ዓርከይ ካምብሪጅ ኦክሲደንታል እንታይ ምዃኑ ኸም ዝነገረኒ ንሓደ እንግሊዛዊ እንግሊዝኛ ቐሊል ኪመስሎ እዩ። ቋንቋታት ኣውሮጳ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት እዮም ። እተፈልየ ህላወኦም ጽውጽዋይ እዩ ። ኣብ ስነ-ፍልጠት ሙዚቃ ስፖርት ወዘተ ኣውሮጳ ተመሳሳሊ ቓላት እያ እትጥቀም። እቲ ቛንቋታት ኣብ ሰዋስውን ኣደማምጻኡን ኣብ ኵሉ ልሙድ ቃላቱን ጥራይ እዩ ዚፈላለ ። ሓድሽ ሓባራዊ ቛንቋ ስለምንታይ ተበሃጊ ኸም ዚኸውን ማለት ክቡር ዝዋግኡ ተርጐምቲ ምኽፋል ኪኣብዩ ኸም ዚኽእሉ ዅሉ ሰብ ይግንዘብ እዩ።