CITY VISTA este o serie de manifestări interdisciplinare în Frankfurt/Main cuprinzândlecturi, prelegeri, dezbateri, spectacole privind tema Locuirii în oraș.

Ce este orașul? Cine sunt locuitorii lui? Care îi sunt trăsăturile principale? Ce face orașul? Pentru cine e gândit? Cum trăim și cum ne aprovizionăm în oraș? Care sunt cerințele ecologice stringente ale vieții urbane și cum se pot ele aplica? Ce înseamnă spațiu public? Cine îl amenajează? Ce înseamnă participare și ce responsabilități implică aceasta? Și ce rol are cultura în toate astea?

CITY VISTA încearcă să răspundă la întrebările de mai sus. Pentru a putea vorbi despre viitor trebuie să ne întâlnim în prezent. O discuție privind problemele urbane și rolul culturii, ținând cont de complexitatea prezentului, se poate aborda doar in mod interdisciplinar și intersecțional. De aceea, CITY VISTA acționează voit la intersecția dintre festival și simpozion, ca să atenționeze asupra spațiilor de gândire,- discuții,- acțiuni,- în care converg cultura, știința și politica.

CITY VISTA va avea loc  în diverse spații publice. Festivalul e împărțit în capitole pe conținuturi: între 21 august și 12 septembrie vor fi prelucrate în fiecare weekenddouă capitole. Pentru fiecare capitol s-a ales o altă locație de prezentare. În primul rând pentru a extinde spațial dezvoltarea conținutului astfel încât o anumită temă să poată fi tratată intr-un ambient adecvat. În acest  sens, spațiul public este în același timp și scena, dar și actorul.În al doilea rând, pentru a putea explora orașul în diversitatea lui, iar în al treilea rând, pentru a răspunde în mod fizic la întrebarea ce fel de spații urbane ne sunt necesare? Integrarea  și folosirea polivalentă a spațiilor existente, ca și participarea vecinătății sunt factori esențiali în organizarea comună a spațiului. 

CITY VISTA este un loc de întâlnire: scopul este de a semnala și stimula posibilități de colaborare și participare in domeniul urbanistic.


Notă

Poezie nu este (doar) o formă literară, ci o atitudine față de lume, o unealtă necesară în relația cu complexitatea, simultaneitatea, contradicțiile, și litigiile. În sensul acesta, organizarea lui CITY VISTA trbuie înțeleasă pe capitole: ele nu sunt închise, sunt în relație unul cu altul, și se influențează reciproc: educația e în relație directă cu cultura, cultura cu planificarea urbană, urbanismul cu locuirea, locuirea cu ecologia, ecologia cu educația….

CITY VISTA aruncă o privire prin mai mulți ochi asupra prezentului pentru a nu pierde din vedere viitorul orașului.