آگوست ۲۱

فصل ۱ - Europagarten

ABC – الفبای شهری

یک شهر چیست و چه چیزی آنرا تشکیل میدهد؟ تفاوت آن با مجموعه خانه‌های دیگر چیست؟ شهر چگونه تغییر کرده است و چگونه تغییر خواهد کرد؟ آیا فرانکفورت یک شهر است؟ معنی حقشهر داشتن چیست و ما چه ربطی به آن داریم؟

Ort: Europagarten

13:00 Begrüßung

13:15-14:15 Jochem Jourdan aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Neue Position wird kurzfristig angekündigt

14:45-15:45 Paola Wechs / Was ist eine Stadt?

16:15-17:15. Prof. Susanne Heeg / Was ist eine Stadt?

۲۲ آگوست

فصل ۲ - Baseler Platz

از تینا و تاتا! یا :تک فرهنگی باعث تخریب پایه است

(TINA یا«There Is No Alternative» شعاری از مارگارت تاچر، نخست وزیر محافظه کار بریتانیا بود برای سیاست های او در ایجاد مقررات زدایی (بازارها) و خصوصی سازی شرکت های دولتی. / (TATA! = There Are Thousands Of Alternatives)

شهر برای چه کسانی است؟ وقتی می‌گوییم »ما« منظورمان کیست؟ چه کسی قابلیت رویت و امکانات را دارد؟ چه کسی دسترسی به آنچه را که شهر متشکلِ آن است را دارد؟ کدام ساختارها برای برخی نامرئی و برای برخی غیرقابل غلبه است؟ بی رحمی و پیچیدگی اقتصاد جهانی را در کجای معماری یک شهرسازی می‌توان یافت؟

Ort: Baseler Platz

13:00 Begrüßung

13:15-14:15 tba

14:45-15:45 Project Shelter

16:15-17:15 Eleonora Herder

17:45-19:15 Gesprächsrunde mit: Project Shelter, Eleonora Herder und anderen

۲۸ آگوست

فصل ۳ - Friedberger-Anlage

آنچه روی درخت رشد نکند به کرت می رود. ازمفهوم و کاربرد

چه کسی فضاهای سبز شهری را طراحی می کند؟ چه فضایی را به همزیستی خود با گیاهان و حیوانات می دهیم؟ چگونه دانش و مشارکت پرورش می‌یابند؟ پایداری جمعی به چه معناست؟ تولید شهری چگونه بر محله تأثیر می گذارد؟ برگردان تفکر جهانی به عمل محلی در کجا صورت می گیرد؟ اکولوژی با حق شهر داشتن چه پویایی‌هایی دارد؟ یک سیستم غذایی رهایی‌بخش چیست؟

Ort: Friedberger Anlage

12:00 Begrüßung 

12:15-13:15 Gemüseheldinnen

13:45-14:45 Die Kooperative

15:15-16:15 Blockadia*Tiefsee

16:45-17:45 Dr. Fabian Thiel

18:15-19:45 Gesprächsrunde mit: Dr.Nina Gorgus, Daniela Matha, Leon Joskowitz, Gemüseheldinnen, Blockadia*Tiefsee

۲۹ آگوست

فصل ۴ - Osthafen

کل با صدای همهمه‌‌‌ی تمام قطعات کامل می‌شود

مشارکت چه ربطی به شجاعت دارد؟ تفاوت بین دموکراسی و وضعیت فعلی چیست؟ چراآرمانشهر اغلب مورد تحقیر قرار می گیرد؟ روند و اعتماد چگونه با هم ارتباط دارند؟ تعیین سرنوشت جمعی شامل چه نوع مسئولیت هایی می شود؟

Ort: Osthafen

13:00 Begrüßung 

13:15-14:15 tba

14:45-15:45 Mehr als Wählen e.V

16:15-17:15 Birgit Kasper

17:45-19:00 Gesprächsrunde

19:15 Konzert 

۴سپتامبر

فصل ۵ Friedrich-Ebert-Anlage

صدوچهل زمین فوتبال یا نیمی از موناکو

در حال حاضر بیش از ۱ میلیون متر مربع فضای تجاری در فرانکفورت خالی است و این روند رو به افزایش است. چگونه این اتفاق می افتد؟ چه کسی از آن سود می‌برد؟ چرا هنوز سایت‌های ساختمانی در همه‌جا وجود دارد؟ چه خطراتی در پشت این شرایط نهفته است؟ فرصت‌ها کجا پنهان شده اند؟ نوآوری کجا اتفاق می افتد؟ پویایی مولد اجتماعی چگونه بوجود می‌آید؟ چه کسی از دیدگاه‌های جدید می‌ترسد؟

Ort: Friedrich Ebert Anlage

13:00 Begrüßung 

13:15-14:15 Radar 

14:45-15:45 Anna Scheuermann

16:15-17:15 Urban Equipe

17:45-19:00 Gesprächsrunde

۵ سپتامبر

ـ فصل ۶ Willy Brandt Platz

من اینجا زندگی می کنم ، توریست نیستم و مشکلات دیگر

چه کسی در شهر زندگی می کند؟ شهر متعلق به کیست؟ چه کسی شهر را می‌فروشد؟ آیا این اصلا مجاز است یا اینکه آنچه را که کسی نمی‌بیند مجاز است؟ چه کسی می‌تواند شهر بخرد؟ یک مخالفت سازنده چگونه است؟ آیا جهت‌یابی خلاق از طریق بروکراسی وجود دارد؟ یک سازمان اشتراکی چه فضاهایی برای توانایی عمل باز می کند؟

Ort: Willy Brandt Platz

12:00 Begrüßung 

12:15-13:15 Dr. Werner Heinz

13:45-14:45 tba

15:15-16:15 tba

16:45-17:45 Offenes Haus der Kulturen

18:15-19:45 Gesprächsrunde mit Eyup Yilmaz und anderen

۱۱ سپتامبر

فصل ۷ - Sommerhoffpark

فرصتهایی برای داشتن یک رابطه در آینده

نمایندگی چیست و در کجا فقط نمایش داده می شود؟ همه چیزِ دیگر کجا اتفاق می افتد؟ آیا آموزش فقط برای کودکان است؟ آیا فرهنگ برای همه نیست؟ فرهنگ آموزشی و آموزش فرهنگی چگونه با هم ارتباط دارند؟ آیا چیزی می تواند همزمان نقطه لنگر و فرآیند محور باشد؟ رابط‌ها چیست؟ کناره‌هایی که در طول آن مسیرهای جدیدی را می‌توان پیمود کجا هستند؟

Ort: Sommerhoffpark

13:00 Begrüßung 

13:15-14:15 Mona Hermann

14:45-15:45 Jan Lotter

16:15-17:15 Achim Lengerer

17:45-19:00 Gesprächsrunde

۱۲ سپتامبر

فصل ۸ - Konstablerwache

بونا ویدا سوشال هاب

چگونه منابع جمعی را سازماندهی می کنیم؟ تفاوت‌ها را چطور می‌توان زیست؟ چگونه می‌توان ساختارهای تعاونی را تشکیل داد؟ چه نسبتی بین خانه و محله وجود دارد؟ جامعه‌ی فراتر از »هویت« به چه معناست؟ چگونه می‌توانیم وجه اشتراکات خود را در جهان امروز ابلاغ کنیم و از نظر سیاسی به آن شکل دهیم؟ به کدام فضاها‌ نیاز داریم؟ و چگونه آنها را به وجود می‌آوریم؟

Ort: Konstablerwache

13:00 Begrüßung 

13:15-14:15 Adapter Verein

14:45-15:45 AdAptiv

16:15-17:15 tba

17:45-19:00 Gesprächsrunde mit Dr. Nargess Eskandari-Grünberg, Prof. Dr. Bernd Belina und anderen